دلیل عدم حضور پویول در برنامه فردوسی پور مشخص شد!!!

میرباقری معاونت صدا وسیما از دلیل عدم حضور پویول در برنامه 2018 می گوید

 

جام جهانی
۰ نظر