درگیری لفظی فلور نظری و بهاره رهنما در برنامه شام ایرانی

این برنامه‌های رئالیتی‌شو در وی‌او‌دی‌ها از نخ‌نما‌ترین ابزار ممکن برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند، ایجاد درگیری نمایشی میان سلبریتی‌ها، واقعا از این روتر نمی‌شود ایجاد جذابیت تصنعی کرد.برترین ها

۰ نظر