کنایه معنی دار جناب خان به داریوش ارجمند برای وزنه برداری زنان

داریوش ارجمند بازیگر چندی پیش گفته بود فعالیت زنان در رشته وزنه برداری باید جمع شود.

۰ نظر