ترکی حرف زدن رئیس جمهور رئیسی در حاشیه سفر استانی به اردبیل
۰ نظر