اولین فیلم لحظه دستگیری قاتلان مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل

مجید عبدالباقی بردار مالک متروپل آبادان ظهر روز شنبه در مجتمع مسکونی خود مورد سوءقصد قرار گرفت.

۰ نظر