وقتی فیزیک کوانتوم خوندی ولی جوشکار میشی خداییش حلالش
وقتی فیزیک کوانتوم خوندی ولی جوشکار میشی خداییش حلالش
۰ نظر