ببینید نهنگ ابی چطور شکار میکنه ! دهنت سرویس !

ببینید نهنگ ابی چطور شکار میکنه ، روی اب دهنش رو باز میکنه تا ماهیها تو دهنش جمع بشن یهو قورتشون میده

۰ نظر