تفریح خطرناک پسر خام با یک جانور مرگبار!

یدئوی بازی یک جوان خام با هزارپای سمی به ویدئویی داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. " نیل چنگ لی" ۲۶ ساله در حالی که این هزار پا را روی بدن خود قرار داده و این جانور مشغول راه رفتن روی بدن او بود اقدام به پخش زنده آن در اینستاگرام خود کرد.

۰ نظر