فیل غول پیکری که در رستوران ارتش وارد شد

، یک فیل غول پیکر وارد رستوران پادگان ارتش هند در ایالت آسام شد. این فیل که اقدام به بر هم زدن میز و صندلی‌های این رستوران کرد توسط کارگرانی که بر سر چوب آتش روشن کرده بودند به بیرون برده شد.

۰ نظر