کمین و حمله سریع پلنگ گرسنه به گرازها

یک پلنگ گرسنه با کمین کردن در نزدیکی خانه گرازها موفق به شکار یکی از آنها شد. در ادامه این فیلم را مشاهده می‌کنید.

۰ نظر