حمله ناگهانی مار به میکروفن خبرنگار زن

در ویدئویی که منتشر شده است مشاهده می‌شود که پس از آنکه این زن جوان گزارش خود را آغاز می‌کند ناگهان مار به میکروفن او حمله ور می‌شود. در حالی که سارا دچار ترس و وحشت شده است شروع به دادزدن می‌کند، اما فیلمبردار از او می‌خواهد که به گزارش خود ادامه دهد. لحظاتی بعد و پس از آنکه او شروع به ادامه گزارش می‌کند این مار چند بار دیگر نیز به میکروفن او حمله ور می‌شود.

۰ نظر