لحظه نبرد پر انرژی شاهین و مار افعی

در فیلم زیر، لحظه نبرد بین شاهین و مار افعی را مشاهده می‌کنید. منبع: آخرین خبر

۰ نظر