فیلمی از لحظه خارج کردن مهره مار از سر مار کبری

فیلمی از لحظه خارج کردن مهره مار از سر مار کبری ، آنها عقیده دارند که مهره مار سبب خوش شانسی و  اقبال بلند برای صاحب آن خواهد شد و مهره مار را با قیمت های گزاف در بازار به فروش می رسانند . در مورد نحوه بدست آوردن مهره مار روایات مختلفی شنیده شده است . این فیلم کوتاه یک نمونه ازین روش هاست .

۰ نظر