تلاش یک سنجاب برای بالا رفتن از میله آغشته به روغن

یک سنجاب که برای بالا رفتن از میله آغشته به روغن در حال تلاش بود در نهایت موفق به بالا رفتن از میله نشد.

۰ نظر