عاقبت شکار فیل بزرگ توسط کروکودیل !

ویدئویی مهیج از حیات وحش از لحظاتی که یک کروکودیل قصد شکار یک فیل بزرگ را می کند.

۰ نظر