پشت پرده ماجرای شکنجه قوچ ایرانی/ شکارچی در لباس محیط بان

صحنه شکنجه قوچ ایرانی، این صحنه ها قبل و بعد هم دارد که دلخراش تر و غم انگیزتر است، لحظات درد آور که البته مربوط به چند سال پیش است تقریبا سال 91 و این افراد هم جز فعالین محیط زیست محسوب می شوند. مدتی پیش برخی از فعالین محیط زسیت به جرم امنیتی و جاسوسی دستگیر شدند و پرونده آن ها در حال رسیدگی است. مجرم امنیتی که حالا تصاویر شکارشان به جرم هایشان اضافه شده است، نکته قابل توجه آن که به راحتی در ایران و کشورهای توسعه یافته که شکار در آن جا ممنوع است گونه های نادر و در حال انقراض را شکار می کنند.

۰ نظر