وداع با فیل محبوب !

مربی فیل  با مرگ فیلش داغ دار شد و خداحافظی غم انگیزی با او داشت

۰ نظر