فیلم گرفتن غواصان شجاع از یک آناکوندای 7 متری از فاصله چند سانتی متری

دو غواص در اقدامی شجاعانه در رودخانه فرموسو در برزیل از یک مار آناکوندای 7 متری از فاصله چند سانتی متری فیلم گرفتند.

مار
۰ نظر