در این جا همبرگر، الویه از کالباس تاریخ گذشته تولید می شود

در این خانه از کالباس های تاریخ گذشته الویه درست می کردند و همبرگر های دست ساز به صورت غیر بهداشتی و بسیار آلوده تهیه می شد ...

مراقب باشید و از هر فروشگاهی ساندویچ همبرگر نخرید

۰ نظر