توصیه های دانیال عبادی بازیگر در رابطه با مرگ با تُن ماهی

دانیال عبادی بازیگر سینما و تلویزیون ، درباره جوشاندن تن ماهی قبل از خوردن توصیه کرد

۰ نظر