جسد خشک شده یک دزد در کانال کولر فوت بر اثر خفگی در تهران

به گفته پزشکی قانونی این سارق حدودا 40 ساله، ساعت 6:20 دقیقه وارد کانال کولر یک مغازه لوازم آرایشی بهداشتی در تهران شده و ساعت 7:30 دقیقه بر اثر خفگی فوت کرده است.

۰ نظر