تن بدون سر بابک خرمدین از زبان رئیس پلیس پایتخت تهران !

سردار حسین رحیمی گفت: با بدن تکه تکه شده بدون سر رو به رو بودیم و کمتر از ۶ ساعت کار را شروع کردیم و هویت آن فرد را تشخیص دادیم.

منبع: برنا

بابک خرمدین
۰ نظر