حرف های عجیب دوست آرزو خواهر بابک خرمدین / پدر بابک شیطان صفت است

راز زوج قاتل سریالی که تاکنون سه عضو خانواده شان را به شکل فجیعی به قتل رسانده اند پس از ارتکاب سومین قتل فاش شد. بابک خرمدین سینماگر ایرانی و آرزو خرمدین خواهرش با فریبرز دامادشان سه قربانی نقشه های قتل والدین خود هستند. این زوج قاتل تاکنون،به قتل پسر،دختر و دامادشان به نام (فریبرز) اعتراف کردند. سال 90 فریبرز (دامادشان) را کشتند و مثله کردند. سال 97 آرزو (دخترشان) را کشتند و مثله کردند. سال 1400 بابک (پسرشان) را کشتند و مثله کردند.

بابک خرمدین
۰ نظر