بعد از 14 سال بچه دار شد ، ولی لحظه تولد فرزندش خودش در کما بود !

پدری که بعد از ۱۴ سال بچه دار شد اما بخاطر کرونا تولد بچه اش رو ندید و در کما بود

۰ نظر