مواد غذایی اثرگذار بر کاهش آسیب آلودگی هوا

محمدصادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه بود. او در این برنامه درباره تاثیر مواد غذایی مختلف بر کاهش اثرات آلودگی هوا صحبت کرد.

۰ نظر