فاطمه عبادی و هنرنمایی به مناسبت روز جهانی خون بندناف

فاطمه عبادی برنده مسابقه عصر جدید در همایش بزرگداشت روز جهانی خون بندناف در پژوهشکده رویان به هنرنمایی پرداخت.

۰ نظر