سکانسی از بازی مریم وحیدزاده سریال سرجوخه

ثریا در سریال سرجوخه دختری جوان و در آستانه ازدواج است که اتفاقاتی برای زندگی اش رخ می دهد. این نقش را مریم وحیدزاده در مقابل حمیدرضا محمدی بازی کرده است.

۰ نظر