مازنی حرف زدن امین حیایی در برنامه جوکر

طبق قوانین مسابقه جوکر، شرکت کنندگان نباید تحت هیچ شرایطی بخندند. اما اگر یکی از آن ها خندید، چراغ قرمز روشن می شود و بقیه هم می توانند بخندند. در قسمت سوم برنامه جوکر شاهد مازنی صحبت کردن امین حیایی در این برنامه خواهید بود.

۰ نظر