هنرنمایی جالب ایمان صفا در جوکر تایم عباس جمشیدی فر

ایمان صفا در برنامه جوکر به درخواست عباس جمشیدی فر در جوکر تایم او شرکت کرد و ادای مار را دراورد و باعث خنده شرکت‌ کنندگان در مسابقه شد.

۰ نظر