بازی دیدنی عباس جمشیدی فر در نقش گنده لات جنوب شهر در یاغی

برش هایی از بازی دیدنی عباس جمشیدی فر در شمایل یکی از گنده لات های جنوب شهر سریال «یاغی» در نقش علی گرگین که کمپ ترک اعتیادی را در جنوب شهر اداره می کند منتشر شده است که در ادامه می بینید.

۰ نظر