خصلت های شخصی و خاطرات دوران نوجوانی علی دایی از زبان مادرش !

حرف‌های مادر علی دایی ؛ شماره حساب نیازمندی را بفرستم بلافاصله برایش پول می‌فرستد

علی به بیمارستان‌ها سپرده است بیمار نیازمند دیدند به او زنگ بزنند

۰ نظر