اقدام خیلی خطرناک رستوران دار ترک برای جذب مشتری!

صاحب یک رستوران در استانبول برای جذب مشتری اقدام به نگهداری تعدادی حیوان نادر از جمله کروکودیل، اسب، طوطی خاص و مهمتر از همه شیر وحشی کرد.

۰ نظر