مثال فوتبالی آیت الله خامنه ای برای هیات دولت

مثال فوتبالی آیت الله خامنه ای برای هیات دولت: گل خوردیم اما مردم تشویق کردند. مردم باید ببینند که شما تلاش میکنید تا شما را حمایت کنند

 

رهبر انقلاب
۰ نظر