بوسه اشرف حکیمی بر چهره مادرش تیتر اول روزنامه ها شد

اشرف حکیمی که گل پیروزی بخش برابر اسپانیا را به ثمر رساند ابتدا برای قدردانی سراغ مادرش رفت؛تصویر او در آغوش مادرش در بازی قبل هم بسیار پربازدید شده بود. اشرف حکیمی : من از خانواده‌ای بسیار فقیر بودم . مادر من برای امرار معاش خانه مردم را نظافت میکرد و پدرم دستفروش خیابانی بود . من رویای فوتبالیست بودن را در سر داشتم و مادرم ، پدرم و برادرانم برای من فداکاری میکردند تا به آرزوی خودم برسم . حالا نوبت من است که به آنها کمک کنم زندگی خوبی داشته باشند

۰ نظر