رهبر انقلاب به حادثه تجاوز به دانش آموزان دبیرستانی چه گفت؟

سید علی حسینی ، رهبر انقلاب هم به ماجرای تعرض به دانش آموزان توسط معلم شیطان صفت واکنش نشان داد.

رهبر انقلاب
۰ نظر