شعری که هواداران داماش برای سحر خدایاری سرودند که در صدا و سیما سانسور کردند!!

شعری که هواداران داماش برای سحر خدایاری سرودند.

فوتبال
۰ نظر