تقدیر مریم ‌کاویانی از اقدامات رئیس قوه قضائیه !

مریم کاویانی که مهمان برنامه مشق احسان شده بود از اقدامات ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا تقدیر کرد .

۰ نظر