حرف های بنیامین بهادری درباره واکسن کرونا و واکسن زدن یکی از سلبریتی ها !!

مصطفی زمانی نوشت :


نه دقیقه وقت بذارین و ایده و صحبت های بنیامین رو در مورد واکسن با دقت گوش کنین. در روزهایی که خیلیا هیجان زده و گاهی بدون آگاهی در مورد واکسنای خارجی صحبت میکنن و روی موج مطالبه مردمی واکسن سوال میشن بنیامینی که چند سال در آمریکا زندگی کرده و در مورد واکسن های آمریکایی یک تجربه زیستی دقیق هم داره دیشب در رادیو مباحث قابل تاملی رو گفت. این همه حرف و هشتگ واکسن بیاورید رو دیدید اینم گوش کنین و بفرستین برای اونایی که بی تعصب و هیجان ماجرا رو پیگیری میکنن.
.

۰ نظر