سورن پلاس ، جدیدترین خودروی ملی را ببینید

جدیدترین تولید ایران خودرو ، سورن پلاس است. ماشینی که تقریبا همه مشخصات دنای معمولی سال ۹۷ را دارد که روی اتاق سورن با ایجاد تفاوت در چراغ های دیزاین مجدد شده است. این ویدئو را مجله خودرو منتشر کرده است.

۰ نظر