گوشت قورباغه ؛ در کباب کوبیده های ارزان قیمت !

"بهادر حاجی محمدی" بازررس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی درباره بهداشت و ایمنی غذاهای ارزان قیمت توضیحاتی می‌دهد.

۰ نظر