رئیس جمهور روحانی ، مردم را به چالش لبخند دعوت کرد

حسن روحانی مردم را به چالش لبخند دعوت کرد. روحانی گفت: همه هنرمندان، دانشمندان، روانشناسان و همه کسانی که می‌توانند برای مردم لبخند به ارمغان بیاورند به فضای مجازی بیایند.

۰ نظر