برخورد وحشتناک صاعقه به دو مرد (18+)

برخورد صاعقه به دو مرد در کویت به علت صحبت کردن با گوشی تلفن همراه؛ برای خاموش کردن کلیه سیگنال‌ها کافی‌ست که حالت هواپیما را در تلفن همراهتان فعال کنید.

۰ نظر