خورش فسنجونی متفاوت و لذیذ

ساناز مینایی نوشت :

درست کردن یا بو دادن گردو باعث عطر دوچندان گردو می‌شود
در اواخر پخت برای جا انداختن خورش ۴ تکه یخ هر چهار الی پنج دقیقه یکبار به خورش اضافه کنید
میزان شکر و میزان رب انار دلخواه هست که با چشیدن طعم دلخواه را به دست آورید

جایگزین استاک مرغ دو عدد قرص عصاره مرغ

۰ نظر