صحبت‌های عجیب یک روحانی درباره آزمایش غربالگری جنین

صحبت‌های عجیب یک روحانی درباره آزمایش غربالگری جنین واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به دنبال داشته است.

۰ نظر