اجرای لایو حامد همایون عزیز در برنامه منو بشناس

ویژه برنامه «منو بشناس» با کارگردانی رضا مهرانفر سعی داشت با ایجاد لحظاتی شاد برای ایرانیان با رویکردی متفاوت موضوع قومیت‌های ایرانی را محور قرار داده و گفت و گوهای مهمانان برنامه نیز حول موضوع قومیت‌ها و هویت ملی است.

۰ نظر