واکنش سخنگوی قوه قضاییه به پرونده آزاده نامداری

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده آزاده نامداری جنایی نیست. خانواده خانم آزاده نامداری از هیچ فردی شکایت نکردند. منبع: دانشجو

۰ نظر