نحوه دریافت خسارت به لوازم‌ برقی بر اثر قطع برق

مدیرکل خدمات مشترکین شرکت توانیر: مشترکین می توانند موارد آسیب دیدگی دستگاه‌ها در نتیجه قطع و وصل برق را در سامانه bimeh.tavanir.org.ir ثبت کنند.

۰ نظر