مرور خاطرات زندگی بابک جهان بخش خواننده در یک ویدئو غافلگیر کننده

بابک جهان بخش نوشت :

تو‌ این ویدیو غافلگیر کننده ۱۰ دقیقه‌ایی
انگار بخشی از زندگیم مرور شد

واقعا چند سال از زندگیم مثل یک فیلم کوتاه
از جلوی نظرم گذشت

خاطرات تلخ و شیرین ...

از همه هواداران عزیز و با تعصبم
که‌ همیشه این حس و حال خوب ناب رو
بهم منتقل کردن سپاسگزارم

۰ نظر