خبرساز شدن علی کریمی و بادیگاردهایش در شهر آمل

حضور علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران در شهر آمل به همراه بادیگاردهای تیم اسکورتش در فضای مجازی خبرساز شده است

۰ نظر