پس‌گردنیِ معلم به معلم در تجمع یک تجمع صنفی مربوط به معلمان !

ویدئویی در فضای مجازی از یک تجمع مربوط به معلمان منتشر شده که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

در فیلمی که منتشر شده معلمی که در حال خواندن بیانیه است با پس‌گردنی جواب معلم دیگری را می‌دهد که معتقد است این بیانیه سیاسی است، تجمع ما قرار بود صنفی باشد.

برترین ها

۰ نظر